Sản phẩm

 • Nồi cơm điện Hiệp Hưng HQ3

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH807

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH701

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  Nồi cơm điện Hiệp Hưng có nhiều loại sản phẩm phù hợp với mọi gia đình dù ít người hay ngược lại. Thao tác nấu đơn giản và giúp người nội trợ có thể chủ động trong việc điểu chỉnh bữa cơm theo chủ đề hàng ngày: thơm dẻo, cháy giòn hay khô ngọt…

 • Nồi cơm điện HH635

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH605

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH501

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH457

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH28

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH22

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH107R

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH107CC

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cơm đã ngon, cháy lại giòn – Duy nhất tại Việt Nam.
  • Chỉ một lần nhấn nút nấu duy nhất.
  • Lượng gạo nấu không đổi nhưng tạo ra cả cơm ngon, cháy giòn.
 • Nồi cơm điện HH107

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH105

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH06

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH WHH 701

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH WHH 501

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH TT2 INOX

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  NỒI CƠM ĐIỆN HIỆP HƯNG: CHO GẠO DẺO-CHO CƠM NGON

  GIỮ HƯƠNG VỊ CỦA GẠO-GIỮ ĐỘ BỀN SẢN PHẨM

 • Nồi cơm điện HH TT2 INOX

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  NỒI CƠM ĐIỆN HIỆP HƯNG: CHO GẠO DẺO-CHO CƠM NGON

  GIỮ HƯƠNG VỊ CỦA GẠO-GIỮ ĐỘ BỀN SẢN PHẨM

 • Nồi cơm điện HH TT2 HOA

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  NỒI CƠM ĐIỆN HIỆP HƯNG: CHO GẠO DẺO-CHO CƠM NGON

  GIỮ HƯƠNG VỊ CỦA GẠO-GIỮ ĐỘ BỀN SẢN PHẨM.

 • Nồi cơm điện HH TT2 HOA

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  NỒI CƠM ĐIỆN HIỆP HƯNG: CHO GẠO DẺO-CHO CƠM NGON

  GIỮ HƯƠNG VỊ CỦA GẠO-GIỮ ĐỘ BỀN SẢN PHẨM.

 • Nồi cơm điện HH TN5

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH TN5

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH TN3

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH TN1800W

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH TN1200

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH TC1

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  NỒI CƠM ĐIỆN HIỆP HƯNG: CHO GẠO DẺO-CHO CƠM NGON

  GIỮ HƯƠNG VỊ CỦA GẠO-GIỮ ĐỘ BỀN SẢN PHẨM.

 • Nồi cơm điện HH TC1

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  NỒI CƠM ĐIỆN HIỆP HƯNG: CHO GẠO DẺO-CHO CƠM NGON

  GIỮ HƯƠNG VỊ CỦA GẠO-GIỮ ĐỘ BỀN SẢN PHẨM.

 • Nồi cơm điện HH MOI AHA

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH HQ7

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH HQ3

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH CH701

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH CH701

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH 922TT

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH 718TT

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH 70018VRT

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH 50015VRT

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Nồi cơm điện HH 3006VRT

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Cho gạo dẻo
  • Cho cơm ngon
  • Giữ vị ngon của gạo
  • Giữ độ bền của sản phẩm
 • Lẩu điện đa năng TN1300

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Lẩu điện đa năng: om, rán, xào, ninh…
  • Thân bằng tôn in hoa chống gỉ, ruột phủ chống dính.
  • Mâm nhiệt thiết kế 2 vòng nhiệt giúp tỏa nhiệt đều, tiết kiệm thời gian nấu.
 • Lẩu điện đa năng NF1318

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Lẩu điện đa năng: om, rán, xào, ninh…
  • Thân bằng tôn in hoa chống gỉ, ruột phủ chống dính.
  • Mâm nhiệt thiết kế 2 vòng nhiệt giúp tỏa nhiệt đều, tiết kiệm thời gian nấu.
 • Lẩu điện HH1500L

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

 • Bếp từ HH917B

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

 • Bếp từ HH38B

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  – Thiết kế gọn, sang trọng với mặt bếp bằng kính chịu nhiệt

  – Tiết kiệm điện , đun nấu nhanh

  – Có hệ thống đèn báo hiệu

 • Ấm siêu tốc hiệp hưng HH22

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  Chất liệu inox cao cấp

   Chân đế xoay 360 độ

   Tự động ngắt điện khi nước sôi

   Đế tiếp điện rời, an toàn khi sử dụng

 • Ấm siêu tốc hiệp hưng 2 lớp

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  • Bình cấu tạo gồm 2 lớp
  • Vỏ ngoài được làm bằng nhựa cao cấp, chịu nhiệt cao, an toàn cho người sử dụng
  • Lớp trong làm bằng Inox 304 có độ bền cao , khả năng chống ăn mòn
  • Có Rơ le chống cạn, tự động ngắt nhiệt khi sôi
  • Tốc độ đun sôi nhanh
  • Nắp đậy có khóa an toàn khi sử dụng
  • Đế tiếp điện có thể xoay 360 độ
 • Ấm siêu tốc hiệp hưng 1314

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  Chất liệu inox cao cấp

   Chân đế xoay 360 độ

   Tự động ngắt điện khi nước sôi

   Đế tiếp điện rời, an toàn khi sử dụng

 • Ấm sắc thuốc Phúc Linh Đan AHH01 ĐÀO CÁNH

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  +Được làm bằng gốm sứ chịu nhiệt lên tới 1800 độ C

  +Có còi ú báo khi sắc thuốc đã hoàn thành

  +Mai so đốt có tính năng chịu nhiệt siêu bền

  +Tiết kiệm thời gian và điện năng

 • Ấm sắc thuốc Phúc Linh Đan AHH01

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  +Được làm bằng gốm sứ chịu nhiệt lên tới 1800 độ C

  +Có còi ú báo khi sắc thuốc đã hoàn thành

  +Mai so đốt có tính năng chịu nhiệt siêu bền

  +Tiết kiệm thời gian và điện năng

 • Ấm Phúc Linh Đan (Hoa sen nổi) AHH02

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  +Được làm bằng gốm sứ chịu nhiệt lên tới 1800 độ C

  +Có còi ú báo khi sắc thuốc đã hoàn thành

  +Mai so đốt có tính năng chịu nhiệt siêu bền

  +Tiết kiệm thời gian và điện năng

 • Ấm Linh Đan AHH03 ĐEN ĐÀO THUNG

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  +Được làm bằng gốm sứ chịu nhiệt lên tới 1800 độ C

  +Có còi ú báo khi sắc thuốc đã hoàn thành

  +Mai so đốt có tính năng chịu nhiệt siêu bền

  +Tiết kiệm thời gian và điện năng.

 • Ấm linh đan AHH03 đào chum đen

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  +Được làm bằng gốm sứ chịu nhiệt lên tới 1800 độ C

  +Có còi ú báo khi sắc thuốc đã hoàn thành

  +Mai so đốt có tính năng chịu nhiệt siêu bền

  +Tiết kiệm thời gian và điện năng.

 • Ấm Linh Đan AHH03 XANH TRÚC

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  +Được làm bằng gốm sứ chịu nhiệt lên tới 1800 độ C

  +Có còi ú báo khi sắc thuốc đã hoàn thành

  +Mai so đốt có tính năng chịu nhiệt siêu bền

  +Tiết kiệm thời gian và điện năng.

 • Ấm Linh Đan AHH03 VÀNG ĐẬM

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  +Được làm bằng gốm sứ chịu nhiệt lên tới 1800 độ C

  +Có còi ú báo khi sắc thuốc đã hoàn thành

  +Mai so đốt có tính năng chịu nhiệt siêu bền

  +Tiết kiệm thời gian và điện năng.

 • Ấm Linh Đan AHH03 VÀNG NHẠT SEN

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  +Được làm bằng gốm sứ chịu nhiệt lên tới 1800 độ C

  +Có còi ú báo khi sắc thuốc đã hoàn thành

  +Mai so đốt có tính năng chịu nhiệt siêu bền

  +Tiết kiệm thời gian và điện năng.

 • Ấm Linh Đan AHH03 Sen nổi vàng nhạt

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  +Được làm bằng gốm sứ chịu nhiệt lên tới 1800 độ C

  +Có còi ú báo khi sắc thuốc đã hoàn thành

  +Mai so đốt có tính năng chịu nhiệt siêu bền

  +Tiết kiệm thời gian và điện năng.

 • Ấm Linh Đan AHH03 Nâu sen

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  +Được làm bằng gốm sứ chịu nhiệt lên tới 1800 độ C

  +Có còi ú báo khi sắc thuốc đã hoàn thành

  +Mai so đốt có tính năng chịu nhiệt siêu bền

  +Tiết kiệm thời gian và điện năng.

 • Ấm linh đan AHH03 hoa sen nổi xanh dương

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  +Được làm bằng gốm sứ chịu nhiệt lên tới 1800 độ C

  +Có còi ú báo khi sắc thuốc đã hoàn thành

  +Mai so đốt có tính năng chịu nhiệt siêu bền

  +Tiết kiệm thời gian và điện năng.

 • Ấm Linh Đan AHH03 Sen xanh

  Sẵn có: Còn hàngHết hàng

  +Được làm bằng gốm sứ chịu nhiệt lên tới 1800 độ C

  +Có còi ú báo khi sắc thuốc đã hoàn thành

  +Mai so đốt có tính năng chịu nhiệt siêu bền

  +Tiết kiệm thời gian và điện năng.