Liên hệ

Địa Chỉ: 46A Hàng Khoai – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Email: hiephunghn@gmail.com
Điện Thoại: 02439 284 812 / 02439 284 813 / 02439 283 563 ( máy lẻ: 102 / 103 / 109 )
Fax: 024.39284847
Nhà Máy: Km 25 Xã Thắng Lợi – Thường Tín – Hà Nội
Hotline: 0989 130 016
Bán lẻ: 0989 683 988